donderdag 28 mei 2015

Lyme | Onderzoeken


Onderzoeken

Er zijn zoveel verschillende soorten onderzoek mogelijk naar de Ziekte van Lyme, dat ik steeds vergeet welke test nu precies wàt doet. Daarom heb ik ze even zo beknopt mogelijk op een rijtje gezet, voor mezelf en ook meteen voor jullie.

 • Scoretest dr. Horowitz 
Een goede test om mee te beginnen als je chronische klachten hebt.
Aan de hand van de eindscore in deze vragenlijst, kun je bepalen hoe groot de kans is dat je Lyme hebt. Behoorlijk betrouwbaar, omdat het ziektebeeld nu eenmaal meer zegt over Lyme dan een negatieve testuitslag.

 • IFT 
De laboratoriumtest die volgens dr. Deutsch en dr. Schroeter - beiden Lymespecialist iN NL -  de grootste kans geeft op een positieve uitslag is op dit moment (2017) de Duitse IFT test.
Dr. Schroeter zegt: "IFT is beter dan LTT, omdat het onder de microscoop gaat en je Ospc kunt meten. Ospc zegt wat over de activiteit van Lyme. LTT is bij een ouder lymeinfectie in veel gevallen negatief."

Het lab dat deze test uitvoert zegt zelf dat de IFT niet de meest betrouwbare test is die er is. Het blijft dus verwarrend.

 • Elisa of EIA
Deze test kan door huisarts / ziekenhuis worden uitgevoerd of bij Pro Health.
Er wordt gekeken naar de hoeveelheid Borrelia antilichamen in het bloed van de patient. Deze antilichamen zijn pas 3-6 weken na een infectie zichtbaar, dus testen kort na infectie heeft geen zin.
De resultaten zijn onbetrouwbaar, een negatieve uitslag sluit geen Lyme uit.
Bron: Stichting Tekenbeetziekten

 • Westernblot of Immunoblot
Deze test kan door huisarts / ziekenhuis worden uitgevoerd of bij Pro Health.
Wordt voornamelijk uitgevoerd ter controle van een positieve Elisa test. Bij deze test wordt niet gekeken naar de hoeveelheid antilichamen, maar naar de reactie van de antilichamen tegen zo'n 10-20 verschillende Borrelia antigenen.
De resultaten zijn onbetrouwbaar, een negatieve uitslag sluit geen Lyme uit.
Bron: Stichting Tekenbeetziekten

 • PCR (Polymerase Chain Reaction)
Deze test kan via een Lyme-specialist worden uitgevoerd of bij Pro Health.
De test onderzoekt bloed of urine (of ander vocht) op DNA van de Borrelia. De test werkt ook wanneer bijvoorbeeld de afweer van de patiënt niet in orde is.
Een positieve PCR uitslag is een ondubbelzinnig bewijs van infectie met Borrelia en heeft zelden vals-positieve resultaten.
Bron: Stichting Tekenbeetziekten

 • LTT-Melisa (Lymphocyte Transformation Test)
Deze test kan via een Lyme-specialist worden uitgevoerd of bij Pro Health.
Deze test kijkt niet naar de reactie van antilichamen (humorale afweer), maar naar de cellulaire afweer (T-lymfocyten) uit het bloed van de patiënt op blootstelling aan Borrelia antigenen. Uit een positieve uitslag kun je opmaken dat de infectie actief is en niet 'ooit actief geweest'.
De testresultaten zullen door veel medici en verzekeraars niet erkend worden, omdat de test 'onvoldoende bewezen' zou zijn.
Bron: Stichting Tekenbeetziekten

 • LTT-Elispot (Lymphocyte Transformation Test)
Deze test kan via een Lyme-specialist worden uitgevoerd, of direct bij labs als Infectolab of Armin Labs
Deze test is vergelijkbaar met de LTT-Melisa test, maar kan geen verschil kan maken tussen actieve en een doorgemaakte infectie.
De testresultaten zullen door veel medici en verzekeraars niet erkend worden, omdat de test 'onvoldoende bewezen' zou zijn.
Bron: Stichting Tekenbeetziekten
Bij chronische Lyme is deze test vaak negatief, aldus dr. Schroeter.

 • LTT Berlijn (Lymphocyte Transformation Test)
Wanneer de bovengenoemde LTT test wordt uitgevoerd in het Institut fur Medizinische Diagnostik (IMD) in Berlijn, kunnen positieve uitslagen niet geweigerd worden. Dit laboratorium is namelijk een geaccrediteerd, forensisch, medisch laboratorium die de LTT test zelf hebben gevalideerd (beoordeeld op geldigheid / juistheid).
Bron: Lyme Vereniging

 • Metabolic biosignature
Er is een nieuwe test ontwikkeld, waarbij in het bloed van de patiënt gezocht wordt naar kleine biomoleculen die in grotere aantallen bij elkaar een ‘handtekening’ vormen die voldoende kenmerkend is voor een bepaald ziektebeeld.
Deze methode is nog volop in ontwikkeling (maart 2015), maar lijkt nu al een betrouwbaarheid van 88% te hebben.
Bron: Stichting Tekenbeetziekten

 • SpiroFind
Dit is een nieuw immunologisch onderzoek naar de reactie van de T-geheugencellen in het bloed, op de Borrelia-bacterie. T-geheugencellen zijn witte bloedcellen die signaalstoffen (waaronder zogeheten cytokines) uitscheiden na een infectie, waarmee het immuunsusteem sneller kan reageren bij een tweede infectie door dezelfde ziekteverwekker. Aan de hand van de concentraties van deze signaalstoffen kan worden gezien of iemand inderdaad geïnfecteerd is en hoe lang dit geleden is. Bij een acute infectie vertonen twee van die markers een sterk verhoogde concentratie. Naarmate de besmetting langer geleden heeft plaats gevonden, daalt de ene marker weer.
De test schijnt inmiddels in gebruik te zijn bij het Lyme expertisecentrum van het UMC St Radboud.
Bron: Lyme Vereniging

 • Kweek
Deze test kan via een Lyme-specialist worden uitgevoerd of bij Pro Health.
Bij deze test wordt het bloed wekenlang op kweek gezet en als na verloop van tijd bacteriegroei zichtbaar wordt, moet via een bevestigingstest (door bijvoorbeeld een combinatie van microscopie en immunofluorescentie of door een PCR test) aangetoond worden of het om de Borreliabacterie gaat.
Niet alle Borrelia soorten zijn (op dezelfde manier) te kweken, dus deze test is niet ideaal.
Bron: Stichting Tekenbeetziekten

 • Lumbaalpunctie (ruggenprik)
Dit onderzoek kan worden uitgevoerd door een neuroloog, als er symptomen zijn die wijzen op aandoeningen van het zenuwstelsel. Bij deze medische procedure wordt naast een antistoffentest ook hersenvocht onderzocht middels een ruggenprik, ivm verdenking op neuroborreliose.
Bij deze tests is de kans groot dat de uitslag negatief is, terwijl het lichaam wel is geïnfecteerd.
Bron: Stichting Tekenbeetziekten

 • Microscopie (levend bloed analyse)
Deze techniek is vooral in derde wereld landen een veel gebruikte, primaire methode bij spirocheetinfecties en wordt in Nederland alleen gebruikt in geval van twijfel of door alternatieve genezers onder de naam 'levend bloed analyse'.
Er wordt gebruik gemaakt van technieken zoals donkerveld verlichting, waarmee een Borrelia spirocheet zichtbaar gemaakt kan worden onder een lichtmicroscoop. De beperkte resolutie van een lichtmicroscoop en de wisselende verschijningsvorm van de bacterie maken identificatie erg lastig, zelfs voor een ervaren laborant.
Bron: Stichting Tekenbeetziekten

 • Bio-energetisch bloedonderzoek 
Deze test kan worden uitgevoerd bij het Instituts für bioenergetische Blutdiagnose in Rostock
Elke Borrelia heeft zijn eigen frequentie (energetische trilling). Al meer dan honderd jaar geleden is er gestart met het in kaart brengen van verschillenden weefsels en organen met bijbehorende frequentie. Met bio-energetisch onderzoek worden alle aanwezige DNA-frequenties in het bloed dmv speciale apparatuur gemeten en door het apparaat herkend als zijnde een bepaalde verstoring of organisme.
De testresultaten zullen door medici en verzekeraars niet erkend worden, omdat de testen 'onvoldoende bewezen' zouden zijn.
Blog: Betaalbaar onderzoek naar Lyme

 • Frequentietest (VEGA/bioresonantie test) 
Deze test kan worden uitgevoerd bij een AVIG of DNH arts/therapeut.
De VEGA of bioresonantie test is een elektromagnetische meting, waarbij gebruik wordt gemaakt van een meetelektrode, die zachtjes op de huid gedrukt wordt. De methode is vergelijkbaar met het bio-energetisch bloedonderzoek; alle DNA-frequenties in het lichaam worden door de apparatuur waargenomen en herkend als zijnde een bepaalde verstoring of organisme.
Bron: Werkgroep Lyme-infecties


Er zijn meerdere redenen waarom een
testuitslag negatief kan zijn, terwijl er toch sprake kan zijn van Lyme.


Negatieve testuitslag
Er zijn meerdere redenen waarom een testuitslag negatief is, terwijl er toch sprake kan zijn van Lyme. De meeste artsen sturen je bij gebrek aan kennis weer naar huis, maar een goede arts kijkt naar het volledige ziektebeeld en naar verschillende bloedwaardes (bijv. cytokines, CD57, elastaseprostaglandines, lactaat en lymfocyten).

Mogelijke oorzaken voor een negatieve Borrelia-uitslag kunnen zijn..
 • ..dat er is sprake van een recente tekenbeet en de antistoffen nog niet zijn aangemaakt (dit duurt 3-6 weken).
 • ..dat er onvoldoende vrije antilichamen meetbaar zijn als gevolg van binding in immuuncomplexen.
 • ..dat er door een verstoring van het immuunsysteem helemaal geen antistoffen worden aangemaakt.
 • ..dat er sprake is van recent antibioticagebruik of van medicijnen die de afweer onderdrukken.
 • ..dat er is sprake van een andere Borrelia stam, waarvoor de gebruikte test niet geschikt is.
 • ..dat de bacterie diep in het weefsel c.q. zenuwstelsel zit of is ingekapseld, waardoor deze niet wordt gevonden door de test.
 • ..dat de testresultaten verkeerd worden beoordeeld, bijvoorbeeld als gevolg van foute referentiewaarden of te stricte interpretatie criteria.
Bron: Stichting Tekenbeetziekten


Onderzoek direct na tekenbeet
 • Teekonderzoek in laboratorium
Je kunt na een beet de teek laten onderzoeken op infecties in een daarvoor gespecialiseerd laboratorium, zodat je zeker weet of de teek geïnfecteerd was of niet. Deze test is betrouwbaarder dan een bloedtest bij de huisarts.

 • Thuistest voor teken
De thuistest (Tropicare, CarePlus, Beaphar of huismerk) is onder andere te koop bij outdoorzaken en ANWB winkels, maar ook bij Kruidvat onder eigen merk- biedt enkel schijnveiligheid. De sensitiviteit en specificiteit van de tekentest is naar de mening van Stichting Tekenbeetziekten niet op een wetenschappelijke deugdelijke manier vastgesteld. Co-infecties die een al even grote ziekmakende bedreiging zijn, worden niet in de test meegenomen.


Genetisch onderzoek 
Bij 1 op de 2 mensen wordt de genmutatie MTHFR aangetroffen. Bij deze genmutatie (afwijking die is ontstaan door wijzigingen in het DNA) wordt er geen of minder foliumzuur (5-MTHF) gevormd. Hierdoor kan functieverlies ontstaan (oplopend van 10 tot wel 100%) van:
- het methylatie proces (een proces waarbij gifstoffen zoals lood, arsenicum en hormonen zich binden met koolstofverbindingen die methylgroepen heten).
- het immuunsysteem
- kunnen ontgiften
- DNA opbouw  en -reparatie/regeneratievermogen
- het vermogen om neurotransmitters (chemische stoffen zoals serotonine, melatonine, dopamine, noradrenaline en adrenaline die signalen tussen de hersencellen overbrengen) aan te maken
- het vermogen om energie (ATP) aan te maken
- het vermogen om zelf biologisch actieve vitamine B12, methylcobalamine, te kunnen maken
Bron: Lichaam en Energie in Balans

 • DNA-onderzoek (gentest) 23andMe
Deze test kan het beste worden uitgevoerd in samenwerking met een gespecialiseerd (orthomoleculair) geneeskundige / therapeut. De test is op eigen initiatief uit te voeren d.m.v. een speekseltest, maar voor de juiste interpretatie van de uitslagen heb je echt een specialist nodig. Voor zover bij mij bekend zijn er in NL maar 2 artsen die hierbij kunnen helpen en dat zijn dr. K. Deutsch in Huizen en dr. Korbee in ... Daarnaast zijn er 2 therapeuten gespecialiseerd in genmutaties; Monica van der Lem in Rotterdam en Rob van Dijk in ...

Word lid van de Facebookgroep 'MTHFR Methylatiegroep' om meer te weten te komen over dit onderwerp.
2 opmerkingen :


 Ik leg mijn oor te luisteren en leer.
 Ik ben geen expert. Ik probeer.
 Ik denk, zoek en observeer.
Ik schrijf en inspireer.