ME | Mogelijke oorzaken

De meeste ME-deskundigen zijn momenteel van mening dat het ziektebeeld multifactorieel bepaald is. Dit betekent dat er meerdere factoren tegelijkertijd een rol spelen en dat dit complex van factoren een verzwakking van het immuunsysteem uitlokt.

Het gaat dan vooral om factoren als:
·           Virussen:
o    Epstein Barr virus (EBV / Pfeiffervirus / klierkoorts)
o    Cytomegalovirus
o    Herpes-6-virus
·         Gisten, schimmels:
o    Candida
o    Parasieten
o    Toxoplasma
o    Giardia Lamblia
o    Amoeben
·         Bacteriën:
o    Chlamydia
o    Borrelia (Lyme)
o    Chronische bacteriële infecties
·         Stoornissen van het immuunsysteem
·         Hormonale afwijkingen (schildklier, bijnier)
·         Stress
·         Voedselallergie en -intolerantie
·         Chemische overgevoeligheid: b.v. Sick Building-syndroom
·         Leverontgiftingsstoornissen

Dit complex van factoren vormt een zo grote belasting voor het lichaam, dat de draagkracht ervan kan worden overschreden. ME kan dan het gevolg zijn. Het volstaat dus meestal ook niet om slechts één van de genoemde factoren te behandelen; het hele complex moet worden aangepakt en de draagkracht van het lichaam moet worden versterkt. 

Bron: www.me-gids.net


Met name infecties zijn lastig te vinden, o.a. doordat het disfunctionerende immuunsysteem geen antistoffen heeft aangemaakt. Met een langdurige behandeling gericht op alle mogelijke infecties (zoals in het Cowden protocol) kun je al een groot aantal factoren in 1 behandeling aanpakken.


© 2013 - moezijniszooo.blogspot.nl

Geen opmerkingen :

Een reactie posten


 Ik leg mijn oor te luisteren en leer.
 Ik ben geen expert. Ik probeer.
 Ik denk, zoek en observeer.
Ik schrijf en inspireer.