ME | Wat is ME

ME (Myalgische Encefalomyenitis) is de Latijnse benaming voor een neurologische aandoeningmet ontstekingen in de hersenen.

Dit leidt tot:
  • cardiologische problemen (hart)
  • cardiovasculaire problemen (hart en bloedvaten)
  • immunologische problemen (immuunsysteem)
  • endocrinologische problemen (hormoonproducerende organen, zoals de schildklier, hypofyse, alvleesklier en bijnieren)
  • hormonale problemen
  • gastrointestinale problemen (maagdarmkanaal)
  • spier- en ademhalingsproblemen.
Het belangrijkste symptoom van deze neuro-immuunziekte is niet de extreme vermoeidheid, maar de malaise na inspanning.

Er zijn verschillende factoren die ME kunnen doen triggeren of ontwikkelen (bijvoorbeeld een infectie zoals Lyme of Polio), maar er wordt nog altijd gezocht naar duidelijke oorzaken en oplossingen.
 

Neurologische aandoening

ME is een neuro-immunologische ziekte met ontstekingen binnenin de cellen (intracellulaire inflammatie) en een teveel aan gifstoffen (vrije radicalen) in het lichaam, waardoor cellen, eiwitten en het DNA beschadigd raken (oxidatieve en nitrosatieve stress).

Het is een ernstige invaliderende ziekte die als uniek kenmerk heeft dat klachten verergeren na inspanning; post-exertionele malaise (PEM).

Na de minste inspanning heeft men buitensporige herstelperiodes nodig van 24 uur tot meerdere dagen of zelfs weken. Men voelt zich ziek, te vergelijken met griep, een totale uitputting die het lichamelijk en het geestelijk functioneren beïnvloedt, gepaard gaande met spier- en gewrichtspijnen en spierzwakte, verminderde werking van de hersenen (cognitieve stoornissen), doorbloedingsproblemen, laag bloedvolume, niet lang kunnen staan (vasculaire klachten), enz. 

Er is dus sprake van een veelheid aan verschijnselen (complexe globale disfunctie) die samen het ziektebeeld vormen.

Belangrijke kenmerken zijn een ontregeling van de zenuwsystemen, van immunologische systemen en van het hormoonstelstel (endocriene systemen), met een verstoorde werking van de celcompartimenten waar binnen energieproductie plaatsvindt (cellulair energiemetabolisme en ionentransport).

ME is een ziekte die door vele misvattingen op veel onbegrip stuit. Toch is ME door de WHO in 1969 al geclassificeerd als neurologische ziekte onder de code ICD10 G93.3. Deze aandoening wordt in de praktijk echter vaak miskend en ten onrechte als een psychische stoornis beschouwd.

Bron: www.me-gids.net

ME versus CVS
ME wordt vaak CVS genoemd, maar er is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie verschil tussen ME en CVS. ME valt onder de neurologische aandoeningen en bij CVS is de oorzaak van de klachten nog niet gevonden, niet met zekerheid vast te stellen of duidelijk het gevolg van een andere ziekte dan ME). Toch worden beide termen door specialisten gebruikt voor ziektebeeld ME.

Er is bij ME (Myalgische Encefalomyenitis ofwel 'ontstekingen in de hersenen') sprake van ontstekingen binnenin de cellen (intracellulaire inflammatie) met een teveel aan vrije radicalen (gifstoffen) in het lichaam. Dit richt veel schade aan en brengt alle mogelijke systemen in onbalans.

Dit is helaas lastig aan te tonen met standaard bloedonderzoek en daarom wordt ME vaak CVS (Chronisch Vermoeidheids Syndroom) genoemd. Vermoeidheid zonder een fysiek aantoonbare oorzaak wordt ook wel SOLK (Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten) genoemd. 

De term CVS is erg verwarrend, aangezien er niet alleen bij ME sprake is van chronische vermoeidheid, maar ook bij vele andere psychische en fysieke aandoeningen. CVS is dus geen aandoening, maar een symptoom.

Helaas wordt dit symptoom vaak gezien en behandeld als een psychosomatische aandoening, terwijl de oorzaak in veel gevallen fysiek is en ook zo moet worden behandeld. Psychische begeleiding en behandeling van eventuele psychische klachten kan hierbij prettig zijn, maar mag niet de enige behandeling zijn.

Patiëntenverenigingen strijden voor meer erkenning en één duidelijke benaming voor de aandoening. Ik strijd op mijn manier een beetje mee voor meer (h)erkenning en begrip.


© 2013 - moezijniszooo.blogspot.nl

Geen opmerkingen :

Een reactie posten


 Ik leg mijn oor te luisteren en leer.
 Ik ben geen expert. Ik probeer.
 Ik denk, zoek en observeer.
Ik schrijf en inspireer.