vrijdag 29 april 2016

5-Hydroxytryptofaan (5-HTP)

Ik ga beginnen met 5-HTP om de neuroinflammaties (hersenontstekingen) te bestrijden, de aanmaak van serotonine en cortisol te verbeteren (= meer energie!) en mijn slaapkwaliteit te herstellen (diepere slaap).

Ik slaap overigens prima, maar ik ga fitter naar bed dan ik wakker word, omdat er bij Lyme (incl. ME / Fibromyalgie) iets misgaat tijdens de diepe slaap en de aanmaak van cortisol niet in balans is. Er spelen meerdere systemen een rol, waaronder de darmen, de bijnieren en de HPA-as / pomp.
5-HTP kan helpen om deze processen te reguleren.

Wat is 5-HTP
5-Hydroxytryptofaan, beter bekend als 5-HTP, is een voedingssupplement op basis van natuurlijke stoffen.

Het is een aminozuur dat in de natuur voorkomt. Het lichaam maakt er gebruik van om serotonine aan te maken, de neurotransmitter die ook wel het ‘gelukshormoon’ wordt genoemd en een cruciale rol lijkt te spelen in de regulatie van slaap, stemming, pijn, ontstekingsprocessen en andere lichaamsfuncties.

5-HTP wordt in het lichaam gemaakt uit l-tryptofaan, een aminozuur dat deel uitmaakt van de meeste voedingseiwitten. Maar ook met eiwitrijke voeding blijft het 5-HTP gehalte vaak nog te laag, daarom zijn supplementen aan te raden. De 5-HTP die in supplementen wordt gebruikt, is afkomstig van de zaden van het West-Afrikaanse medicinale kruid Griffonia simplicifolia.


Wat doet 5-HTP?
Uit wetenschappelijk onderzoek valt op te maken dat 5-HTP heilzaam zou kunnen werken bij een aantal verschillende aandoeningen, met name die waarbij een tekort of onevenwichtig gehalte van serotonine een rol speelt. Voorbeelden zijn depressie, fibromyalgie en migraine (allemaal symptomen die voorkomen bij Lyme). De werking is gebaseerd op een verhoging van het serotoninegehalte in het centrale zenuwstelsel, maar ook van andere neurotransmitters en stoffen aldaar, zoals melatonine, dopamine en noradrenaline. Door die werking heeft 5-HTP een duidelijk effect op de chemie in de hersenen en op aandoeningen waarbij serotonine betrokken is.


Depressie
5-HTP kan symptomen van een depressie aanzienlijk verbeteren, zo blijkt uit vele klinische onderzoeken. In een onderzoek met 36 patiënten met deze diagnose is 5-HTP (100 mg drie maal daags) gedurende zes weken vergeleken met de selectieve serotonine-heropna-meremmer (ssri) fluvoxamine (150 mg drie maal daags). Uit de resultaten bleek dat in beide onderzoeksgroepen een significante en vrijwel gelijke afname van de depressiesymptomen optrad vanaf week twee tot en met zes. In week vier scoorden vijftien van de 36 patiënten (42 procent) die behandeld werden met 5-HTP, en achttien van de 33 patiënten (55 procent) die fluvoxamine kregen minstens 50 procent beter op een standaardvragenlijst over depressiesymptomen. Aan het eind van het onderzoek hadden de twee groepen bijna gelijke cijfers voor wat betreft deze verbetering van 50 procent, maar waren er in de fluvoxaminegroep meer patiënten bij wie de behandeling had gefaald. Bij een dosis van 200-300 mg/dag kan 5-HTP wellicht ook de depressiesymptomen van mensen met bipolaire stoornissen behandelen.


Fibromyalgie
In een klinisch onderzoek met vijftig patiënten met Fibromyalgie leidde drie maal daags 100 mg 5-HTP tot een significante verbetering van alle symptomen die in de studie waren opgenomen, waaronder pijn, gevoelige drukpunten, ochtendstijfheid, slaapstoornis, angst en vermoeidheid. Een langduriger klinisch onderzoek (90 dagen) door dezelfde onderzoekers leverde soortgelijke resultaten op.


Migraine en hoofdpijn
5-HTP blijkt hoofdpijnaanvallen te kunnen voorkomen bij verschillende vormen van chronische hoofdpijn, zoals migraine, spanningshoofdpijn en hoofdpijn bij kinderen (6). In een onderzoek met 124 patiënten werd 5-HTP vergeleken met methysergide, een veelgebruikt middel tegen migraine. Na een half jaar werd een significante verbetering gemeten bij 75 procent van de patiënten die met methysergide waren behandeld en bij 71 procent van de mensen die met 5-HTP waren behandeld. Met 5-HTP werden echter wel betere resultaten geboekt voor wat betreft vermindering van de intensiteit en duur van de migraine-aanvallen, aldus de onderzoekers (7). In een onderzoek met 48 leerlingen op de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs bleek behandeling met 5-HTP (4,5 mg/kg/dag) de hoofdpijnfrequentie met 70 procent te verlagen tegenover 11 procent met een placebo (8).


Slaapstoornis
Er zijn onderzoeken waaruit valt op te maken dat 5-HTP ook tegen slaapstoornissen kan werken, zoals insomnia. Door 600 mg in gedeeltelijke doseringen te geven aan gezonde proefpersonen, bleek de hoeveelheid rem-slaap (rapid eye movement) toe te nemen. Dat is een teken van verbetering van de kwaliteit van de slaap. Een kleinere dosis is misschien beter, aangezien hogere doseringen volgens anekdotische verslagen nachtmerries kunnen veroorzaken. In een onderzoek waarin 200 mg 5-HTP werd gebruikt, bleek dat die dosis al kan leiden tot een toename van de remslaap, zij het een minder grote dan bij de hogere doses.


Overgewicht
5-HTP zit vaak in supplementen die bedoeld zijn voor gewichtsafname, met de claim dat ze de eetlust kunnen bijsturen en helpen bij het afvallen. Er is enig bewijs voor die claim, zoals onder andere bleek uit drie klinische onder zoeken met obese patiënten die dankzij 5-HTP minder aten en daardoor ook
afvielen. In een dubbelblind klinisch onderzoek werden twintig mensen met overgewicht willekeurig ingedeeld in een groep die twee maal zes weken ofwel 900 mg 5-HTP per dag kregen ofwel een placebo. In de eerste periode van zes weken werd geen dieet gevolgd en in de tweede periode werd een dieet voorgeschreven met maximaal 1200 kcal per dag. De onderzoekers meldden dat er met 5-HTP een significante gewichtsafname optrad in beide perioden, evenals een vermindering van de
koolhydraatconsumptie en een ‘consequent optreden van een snel gevoel van verzadiging’. De keerzijde was dat 80 procent van de mensen die 5-HTP namen last had van misselijkheid, echter niet ernstig genoeg om te leiden tot drop-out uit het onderzoek. Ook nam de misselijkheid af in de loop van het
onderzoek.

Bron: Facebookpagina Ziekte van Lyme

Samenvatting
Griffonia Simplicifolia (GS) is een rijke natuurlijke bron van 5-HTP en heeft dezelfde werking als de 5-HTP die ons lichaam zelf uit eiwitten haalt in een gezonde situatie. Het zorgt voor de juiste hoeveelheid serotonine (gelukshormoon) in de hersenen, maar ook dopamine, noradrenaline, bèta-endorfine en melatonine.


Te gebruiken bij

 • Slapeloosheid, slaapstoornissen
 • Jetlag
 • Pijn, lage pijndrempel
 • Migraine, spanningshoofdpijn
 • Overgewicht: vermindert de eetlust
 • Rusteloosheid, angst
 • Stress
 • Depressie
 • Fibromyalgie


Bijwerkingen
Zoals alle planten- kruidenextracten kan ook Griffonia Simplicifolia bijwerkingen hebben bij te hoge doses of in bepaalde omstandigheden.

 • Lichte misselijkheid en/ of maagklachten, van voorbijgaande aard.  
 • Darmklachten, van voorbijgaande aard. 
 • Psychische klachten, van voorbijgaande aard. 
 • Bij te hoge doseringen (meer dan nodig): maagklachten, misselijkheid, hoofdpijn, slaperigheid, nachtmerries, spierpijn, pupilverwijding, overdreven reflexen, verminderde spiercoördinatie, gezichtsstoornissen, hartritmestoornissen en angst.
 • Bij overdoseringen zou in theorie ook het sertoninesyndroom kunnen ontstaat, hoewel er wereldwijd nog geen rapporteringen zijn van het serotoninesyndroom bij gebruik van 5-HTP.
  Het serotoninesyndroom is een ernstige aandoening die gekenmerkt wordt door hoge lichaamstemperatuur en zweten, rusteloosheid, verwardheid, onwillekeurige spiertrekkingen, hoge bloeddruk, stuipen en hartritmestoornissen, soms met dodelijke afloop.
 • Combinatie met medicijnen kan ook bijwerkingen veroorzaken. Gebruik 5-HTP daarom niet samen met medicijnen, zonder overleg met of voorschrift van een arts. (Zie interacties)
Bijwerkingen kunnen voorkomen worden door met een lage dosis (50 mg) te beginnen en geleidelijk op te bouwen.

Eigen ervaring
Ik had zelf in de eerste 2 weken verstoringen in het honger-/verzadigingsgevoel (of geen verzadigd gevoel na het eten of juist geen trek). Ik werd er ook wat verdrietig / neerslachtig van. Verder had ik flinke darmklachten, eerst obstipatie en later veel diarree, tot ik de dosis verlaagde. Mijn slaap is duidelijk verbeterd, ik slaap niet meer zo licht en lijk meer uitgerust bij het wakker worden.


Niet gebruiken bij
 • zwangerschap (er zijn nog geen studies die de veiligheid waarborgen)
 • overgevoeligheid voor 5-HTP
 • hartaandoeningen
 • oncontroleerbare hypertensie
 • tumoren 


Interacties
Er zijn mogelijke interacties met:
 • antidepressiva: SSRI’s (citalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, setraline, venlafaxine, ...), MAO-remmers (fenelzine, isocarboxaside, tranylcypromine) en tricyclische antidepressiva. Combinatie van 5-HTP met deze middelen verhoogt het risico op serotoninesyndroom
 • obesitas medicatie zoals sibutramine: verhoogt het risico op serotoninesyndroom
 • alle levertoxische medicatie
 • migraine medicatie (triptanen, zoals sumatriptan, zolmitriptan, naratriptan)
 • serotonine agonisten: methysergide, cyproheptadine
 • hypnotica (zolpidem), sedativa, narcotische analgetica (tramadol)
 • parkinsonmedicatie: carbidopa, levodopa, selegline
 • Methyldopa (hypertensie)
 • antihistaminica
 • chemotherapeutica
 • antibiotica
 • kruiden die het serotonineniveau beïnvloeden: Hypericum perforatum (St.-Janskruid)

Raadpleeg ook een arts wanneer je één van deze aandoeningen hebt:
 • leverziekten
 • auto-immuunziekten
 • hoge bloeddruk
 • na een beroerte
 • kanker
 • aids
 • ernstige infectieziekten
 • sikkelcelanemie
 • hemofilie
 • perifere neuropathie, myalgie,
 • anorexia, lage proteïnediëten,
 • zware allergieën
 • diarree
 • oedemen

Dosering 
De gebruikelijke dosering van 5-HTP is:
 • Depressie: 3 x 50 mg per dag, eventueel opbouwen tot 3 x 300 mg
 • Fibromyalgie: 2 à 3 x 100 mg per dag
 • Slapeloosheid: 100 à 300 mg (in één dosis) 30 à 45 minuten voor het slapengaan
 • Migraine: 400 à 600 mg per dag
 • Spanningshoofdpijn: 2 à 3 x 100 mg per dag
 • Om de eetlust te remmen: 50 à 100 mg een half uur voor de maaltijd


Meer info: Bewustnieuws.nl
Te koop bij o.a. Kalidashop of Bodystore.nl

5 opmerkingen :

 1. Hoi!

  Na zelf al maanden plots zwaar in de knoop te zitten met mijn gezondheid (fysiek en mentaal) en na vele "het zit tussen je oren, ga eens naar een psycholoog" opmerkingen te hebben gekregen, ging ik zelf op onderzoek uit.

  Misschien vreemd om te zeggen, maar ik voel mijn lichaam beter aan dan ooit, omdat ik meer luister en ik wéét gewoon dat er een onbalans is, dat er iets niet klopt en dat het niet enkel tussen mijn oren zit. Als kind heb ik vele tekenbeten gehad en zelfs 1 waarvan ik die typerende rode kring kreeg. na een antibioticakuur nooit echt last meer van gehad (of dat dacht ik)
  Dus de kans dat ik Lyme heb zou best wel eens groot kunnen zijn.

  Na uren en dagen te spitten op het internet naar oplossingen (want de wanhoop naar weer mezelf zijn is groot) kwam ik op deze pagina terecht toen ik mij verdiepte in de wereld van de parasieten. Ik ben zo blij dat deze blog bestaat en dat jij zelf je ervaringen hierop deelt.

  Nu zou ik binnenkort beginnen aan het cowden protocol, schaad het niet baat het niet denk ik dan, ik kan maar proberen.

  En ik kwam op dit stuk van de blog, over 5-HTP. Zoals je hierboven meld, heeft het best wel wat bijwerkingen.

  Nu vraag ik mij af of je ooit van Rhodiola hebt gehoord? Dit wordt naar 't schijnt al eeuwenlang gebruikt in de traditionele geneeskunde in Rusland en de Scandinavische landen.

  Dit kan ook je serotine verhogen, met amper tot gen bijwerkingen. Het helpt ook tegen stress, angst, depressie en kan de hersenfunctie verbeteren.

  Je moet het maar eens verder opzoeken, ik vond het allesinds zeer interessant. Maar heb zelf nog geen ervaringen met het te nemen (Ben het recent tegengekomen en net besteld) maar ik dacht, ik wil anderen ook informeren en zien wat zij daarvan denken.

  groetjes!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hoi! Wat goed om te lezen! Niet dat je ziek bent natuurlijk, maar je zoektocht naar oplossingen (dat gaat je heel ver brengen) en dat je veel aan mijn blog hebt.

   Ik vind het leuk dat je Rhodiola noemt, want daar ben ik na de 5-htp inderdaad op overgestapt. Ik gebruik het alleen bij teveel stress en heb echt het idee dat het helpt. :)

   Succes met je zoektocht!

   Verwijderen
 2. Hoi Nina, ik ben op zoek naar Rhodiola tabletten met 5% Rosavin. Ik vind alleen capsules. Heb jij een tip voor mij waar ik dat kan vinden?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hoi nina, bedankt voor je mooie blog. Ik zag deze review staan: https://5-htpsupplementen.nl

  Het klinkt best goed, maar weet er niks vanaf. Zou zoiets goed zijn?

  Hartelijke groet,

  Edwin

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Je bedoelt of het werkzaam is bij depressie Edwin? Dr. De Meirleir schreef het daar ook bij voor in elk geval

   Verwijderen


 Ik leg mijn oor te luisteren en leer.
 Ik ben geen expert. Ik probeer.
 Ik denk, zoek en observeer.
Ik schrijf en inspireer.