woensdag 1 juni 2016

ME, CVS of 'Systemic Immune Disorder' (SID)?

Citaten uit een artikel door Frank Comhaire,
Emeritus professor van Endocrinologie Universitair Ziekenhuis Gent

Met toestemming overgenomen van www.wakeupcallbeweging.be


Stop CVS
Op woensdag 18 mei vond de derde informatieve show plaats van de campagne 'stop de diagnose cvs' of kortweg 'stop cvs'. Professor Comhaire kon jammer genoeg niet aanwezig zijn, maar ter compensatie stelde Professor Comhaire een wetenschappelijk artikel beschikbaar.


Het artikel getiteld “CVS versus SID” is een wetenschappelijke benadering over oorzaken en gevolgen van cvs of beter gezegd ​Systemic Immune Disorder​, zoals Professor Comhaire het zelf graag omschrijft. ​

CVS versus SID
De naam die aan een ziekte wordt gegeven kan als stigmatiserend worden ervaren door hen die aan de ziekte lijden. In zekere mate is dat nu het geval bij het gebruik van de louter beschrijvende naam “CVS”, vooral sinds deze aandoening door velen wordt benaderd als “stressadaptatie” en aanzien als een 'somatoforme stoornis' van voornamelijk psychisch-psychologische aard op grond van psycho-sociale elementen.

(...)

In de recente literatuur heeft de 'organische' hypothese ondersteuning gevonden, waarbij genetische, epigenetische, immunologische en inflammatoire aspecten doorslaggevend zijn. Het huidige artikel refereert hoofdzakelijk naar deze laatste elementen en suggereert een andere naam toe te kennen aan deze ziekte, namelijk 'Systemic Immune Disorder' (afgekort tot het letterwoord: SID).

(...)

Terwijl in de 'routine' bloedanalyses meestal geen abnormale waarden worden vastgesteld, valt op dat een aantal titers van IgG antistoffen tegen externe pathogenen hoog tot zeer hoog zijn.

(...)

Het feit dat diverse antistoffen tegelijk voorkomen bij dezelfde patiënt suggereert dat een gestoorde immuniteit betrokken is, eerder dan een specifiek antigeen.


"Het feit dat diverse antistoffen tegelijk voorkomen bij dezelfde patiënt suggereert dat een gestoorde immuniteit betrokken is, eerder dan een specifiek antigeen."


De vraag is of deze biologische kenmerken van verstoorde immuniteit verband houden met de klachten van de patiënten.

Literatuur en pathogenese 
De fysioloog Claude Bernard (1813-1878) heeft benadrukt dat ziekten zich ontwikkelen volgens het principe van 'le grain et le terrain', dus zowel een 'aanleg' als een uitlokkende factor dienen aanwezig te zijn voor het ontstaan van pathologie.


"Zowel een 'aanleg' als een uitlokkende factor dienen aanwezig te zijn voor het ontstaan van pathologie."


Wat de “aanleg” betreft gaat het om genetische, maar evenzeer om epi-genetische factoren.

(...)

Bij personen met beperkte 'stress management skills', op grond van hun persoonlijkheidsstructuur, opvoeding, en andere elementen, kunnen (langdurige) stress, of externe factoren zoals een trauma of een medische ingreep, aanleiding geven tot epigenetische veranderingen. Die laatste kunnen ook ontstaan als gevolg van infectie of deficiënte voeding.

Bij personen met een genetisch polymorfisme of epi-genetische hypermethylatie kan ontregeling van de functie van de T-lymfocyten optreden. Hierdoor wordt de immune reactie verstoord, wat aanleiding kan geven tot chronische ontsteking en oxidatieve stress door overproductie van zuurstof radicalen (Reactive oxygen species, ROS).

Het zijn die ontstekingsfactoren (voornamelijk cytokines) en de ROS die de ziekteverschijnselen veroorzaken onder de vorm van chronische vermoeidheid, met - onder andere - cognitieve verstoring, emotionele en endocriene ontregeling (CVS), en diffuse spier en pees-pijnen (fibromyalgie).


Een overproductie van zuurstofradicalen (oxidatieve stress = gifstoffen) en ontstekingsfactoren (voornamelijk cytokines) veroorzaken de ziektebeelden CVS en Fibromyalgie. 

Lees verder... (PDF)
Geen opmerkingen :

Een reactie posten


 Ik leg mijn oor te luisteren en leer.
 Ik ben geen expert. Ik probeer.
 Ik denk, zoek en observeer.
Ik schrijf en inspireer.

Ontvang een email bij elk nieuw artikel