woensdag 4 januari 2017

Fred Verdult op de bres voor Lymepatiënten

Fred Verdult staat op een ogenschijnlijk onuitputtelijke manier op de bres voor patiënten met allerlei aandoeningen. Hij zet zich met het communicatiebureau Volle Maan al vijftien jaar lang in voor de communicatie tussen artsen en patiënten. Het gaat hierbij om een brede groep patiënten en professionals in de zorgsector, maar in het bijzonder om patiënten met HIV en Lyme, vanwege zijn eigen strijd met deze aandoeningen.
foto van Fred Verdult.


Afspraak met Ministerie
In oktober 2016 had Fred, naar aanleiding van een briefwisseling met minister Asscher, een afspraak met een beleidsmedewerker van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Tijdens deze afspraak heeft Fred - als klokkenluider, zoals hij het zelf noemt - een aantal levensontwrichtende drama's aan de kaak gesteld waar veel Lyme-patiënten mee te maken krijgen na een bezoek aan bedrijfsartsen en het UWV.


"Het is met geen pen te beschrijven hoe tienduizenden mensen met hardnekkige Lyme in Nederland als paria worden behandeld."


Fred Verdult schrijft op zijn Facebookpagina:
"Bovenop de medische problematiek zorgt de beoordeling van het UWV bij Lyme voor ondraaglijk en onnodig lijden bij duizenden gezinnen in Nederland. De diagnose en behandeling van Lyme valt niet ineens te verbeteren. De beoordeling door het UWV wel."
En:
"Het is met geen pen te beschrijven hoe tienduizenden mensen met hardnekkige Lyme in Nederland als paria worden behandeld. Niet door een enkeling, maar door vrijwel de gehele gezondheidszorg en overheid. De tunnelvisie dat hardnekkige Lyme niet bestaat is diep geworteld. Veel Lyme-lijders zijn amper in staat om de deur uit te gaan, laat staan om zich krachtig te laten horen. De ziekte wordt niet erkend, dus veel Lyme-patiënten krijgen geen UWV-uitkering. En de behandeling? Zoek het zelf maar uit en de zorgverzekering betaalt natuurlijk niet. Deze mensonwaardige behandeling moet stoppen!"

Afspraak met UWV
Omdat de beleidsmedewerker van het SZW niet alle vragen kon beantwoorden, werd er een afspraak geregeld met Herman Kroneman van het UWV, die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de beoordelingen van verzekeringsartsen.

Herman Kroneman gaf aan dat hij ziet dat er veel leed is bij Lymepatiënten. Hij was bereid om vervolgafspraken te maken om tot verbetering bij het UWV te komen en zei dat bewustwording van verzekeringsartsen bij die verandering een belangrijke rol speelt en dat er geen plaats mag zijn voor vooringenomenheid bij artsen.

In december 2016 stelde Fred Verdult een document op voor UWV-verzekeringsartsen, met informatie over Lyme en leverde deze in bij het UWV. Deze input zou dezelfde dag nog worden besproken met het UWV-opleidingsteam. Hiermee lijkt het UWV toch open te staan voor de inbreng van patiënten.
(Volg Fred op Facebook om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.)


Input voor het UWV
Een quote uit het document:
"Veel mensen die moeten leven met hardnekkige Lyme ervaren dat zij als lastige patiënt worden gezien en behandeld. Zo worden zij geregeld ook letterlijk getypeerd. Het zou zeer ondersteunend zijn voor de kwaliteit van leven van mensen met hardnekkige Lyme zijn als er een omslag komt, zodat we uitgaan van een lastige ziekte in plaats van lastige patiënten."
Lees het hele betoog in deel 2.

© Nina - moezijniszooo.blogspot.nl

Geen opmerkingen :

Een reactie posten


 Ik leg mijn oor te luisteren en leer.
 Ik ben geen expert. Ik probeer.
 Ik denk, zoek en observeer.
Ik schrijf en inspireer.