ME | Het stellen van een diagnose

Een patiënt met ME moet voldoen aan de criteria voor vermoeidheid, malaise en/of vermoeidheid na inspanning, slaapstoornissen en pijn; heeft twee of meer neurologische/cognitieve symptomen en een of meer symptomen uit twee van de categorieën van autonome, neuro-endocriene en immuunsysteem verschijnselen; en voldoet aan onderdeel 7.


1. Vermoeidheid

De patiënt moet een ernstige mate van nog niet eerder opgetreden, onverklaarde, aanhoudende of terugkerende fysieke of geestelijke vermoeidheid hebben, die het activiteitenniveau wezenlijk vermindert.


2. Malaise en/of vermoeidheid na inspanning

Er is een abnormaal verlies van fysiek en geestelijk uithoudingsvermogen, snelafnemende spiersterkte en cognitieve vaardigheden, malaise en/of vermoeidheid en/of pijn na inspanning. Verder kan inspanning leiden tot verergering van de andere verwante symptomen binnen de groep van symptomen waar de patiënt last van heeft. Er is een pathologisch lange herstelduur - gewoonlijk 24 uur of langer.


3. Slaapstoornissen*

Er is een niet-verkwikkende slaap of hoeveelheid slaap of verstoring van het slaappatroon, bijvoorbeeld een omgekeerd of chaotisch slaappatroon.


4. Pijn*

Spierpijn is in belangrijke mate aanwezig. De pijn kan ervaren worden in de spieren en/of gewrichten en is dikwijls wijdverspreid en verspringend van aard. Dikwijls is er sprake van ernstige hoofdpijn, van een nieuw type, patroon of ernst dan ooit voor de ziekte het geval was.


5. Neurologische/cognitieve verschijnselen

Twee of meer van de volgende klachten moeten aanwezig zijn:
·         verwardheid
·         verminderde concentratie en korte termijngeheugen
·         desoriëntatieo problemen met het verwerken, rangschikken en terughalen van informatie; praktische afasie (men kan niet op het juiste woord komen); afwijkingen in de zintuiglijke waarneming, bv. problemen met ruimtelijke oriëntatie, wazig zien (onvermogen te focussen).
·         Ataxie (Stoornis in de samenwerking tussen de spieren), spierzwakte en -samentrekkingen komen veel voor.
·         Er kan sprake zijn van overbelastingsverschijnselen op cognitief of zintuiglijk niveau (bv. overgevoeligheid voor licht en geluid) en/of emotionele overbelasting, die kunnen leiden tot een ernstige terugval en/of angst.


6. Minstens één symptoom van twee van volgende categorieën

A. Verschijnselen die te maken hebben met het autonome zenuwstelsel:
·         orthostatische intolerantie; verlaagde bloeddruk door neurologische oorzaak (NMH)
·         hartkloppingen, veroorzaakt door verandering van lichaamshouding (POTS)
·         verlaagde bloeddruk door verandering van lichaamshouding
·         duizeligheid (licht gevoel in het hoofd)
·         extreem bleke huid
·         misselijkheid
·         prikkelbare darm
·         verstoring van de blaasfunctie en/of vaak moeten plassen
·         plotseling gejaagde hartslag, eventueel met hartritmestoornissen
·         kortademigheid bij inspanning

B. Neuro-endocriene verschijnselen
·         instabiele c.q. lagere lichaamstemperatuur met markeerbare dagelijkse schommeling hierin
·         periodiek hevig zweten
·         terugkerende gevoelens van koortsigheid
·         koude ledematen
·         slecht tegen hitte en kou kunnen
·         opvallende gewichtsverandering-anorexia of abnormale eetlust
·         verminderd aanpassingsvermogen en verergering van symptomen bij lichamelijke of geestelijke stress

C. Immunologische verschijnselen
·         gevoelige lymfklieren; tender is meer gevoelige dan pijnlijk
·         terugkerende zere keel
·         terugkerende griepachtige symptomen
·         algehele malaiseo intoleranties voor voedsel, medicijnen of chemische stoffen, die voor aanvang van de ziekte niet aanwezig waren


7. De klachten moeten ten minste 6 maanden duren.

Meestal is er een duidelijk begin van het ziektebeeld, maar bij sommige patiënten ontbreekt een duidelijk gemarkeerd begin van de ziekte,  er is dan sprake van een meer geleidelijk of sluipend begin.
De symptomen zijn meestal ontstaan bij het begin van de ziekte, of ze zijn substantieel verergerd bij begin van de ziekte. Meestal is er sprake van clusters van symptomen die in de tijd toenemen, afnemen of veranderen.

Kinderen hebben vaak een veelvoud aan opvallende symptomen, maar de ernst ervan kan van dag tot dag variëren. Voor kinderen is een klachtenpatroon dat drie maanden duurt al een geschikte termijn om de diagnose te kunnen stellen.* Een klein aantal patiënten heeft geen pijn of slaapstoornissen, toch kan de diagnose ME overwogen worden wanneer er een infectie- / griepachtig begin is geweest.Uitgesloten dienen te worden:

Actieve ziekteprocessen die de voornaamste symptomen van vermoeidheid, slaapstoornissen, pijn en cognitieve disfunctie verklaren. Het is van het grootste belang bepaalde ziekten uit te sluiten, het zou tragisch zijn deze over het hoofd te zien:

·         ziekte van Addison
·         syndroom van Cushing (verhoogde productie van het bijnierschorshormoon Cortisol)
·         Hypothyreoidie (te langzaam werkende schildklier)
·         Hyperthyreoidie (te snel werkende schildklier)
·         IJzergebrek
·         Andere behandelbare vormen van bloedarmoede
·         Hemochromatose (ijzerstapeling/-vergiftiging
·         Diabetes Mellitus (suikerziekte)
·         Kanker

En ook:

·         Behandelbare slaapstoornissen, zoals infecties van de hogere luchtwegen en slaapapneu
·         Reumatologische aandoeningen, zoals reumatoïde artritis, lupus, polymyositis (Bindweefsel-aandoening van de spieren, huid en ander weefsel) en ontstekingsreuma (polymyalgia rheumatica PMR)
·         Immunologische aandoeningen zoals AIDS
·         Neurologische aandoeningen zoals multiple sclerose (MS), ziekte van Parkinson, myasthenia gravis (spierzwakte veroorzaakt door een slechte prikkeloverdracht) en B12 tekort
·         Infectieziekten zoals tuberculose, chronische hepatitis, de ziekte van Lyme, enz.
·         Primaire psychiatrische stoornissen en verslavingsproblematiek

Download de Engelse versie van An Overview of the Canadian Consensus Document. Hierin staat duidelijke criteria voor het stellen van de diagnose ME.
Of koop de Nederlandse vertaling bij Stichting Steungroep ME. 
© 2013 - moezijniszooo.blogspot.nl

Geen opmerkingen :

Een reactie posten


 Ik leg mijn oor te luisteren en leer.
 Ik ben geen expert. Ik probeer.
 Ik denk, zoek en observeer.
Ik schrijf en inspireer.