zaterdag 6 oktober 2018

Afwijkingen van het oraal microbioom bij ME/cvs

In een onderzoek in China is aangetoond dat er een gewijzigde samenstelling & funktie is van het oraal microbioom (de mondbacteriën) bij CVS.

Het is me niet helemaal duidelijk of er met CVS hier ME bedoeld wordt, maar ik neem de tekst letterlijk zo over van M.E.(cvs)-wetenschap:


Samenvatting:

"We verkenden veranderingen van het oraal microbioom bij Chinese Han CVS-patiënten gebruikmakend van 16S rRNA gen sequentie-bepaling en wijzigingen qua functioneel potentieel van het oraal microbioom d.m.v. PICRUSt. 

We vonden dat de Shannon & Simpson diversiteit-indexen niet verschillend waren bij CVS-patiënten t.o.v. gezonde controles, maar de globale samenstelling van het oraal microbioom was anders (p < 0.01). CVS-patiënten hadden een hogere relatieve hoeveelheid Fusobacteria vergeleken met gezonde controles. Verder waren de geslachten Leptotrichia, Prevotella & Fusobacterium aangerijkt, en Haemophilus, Veillonella & Porphyromonas verminderd bij CVS-patiënten t.o.v. gezonde controles. 

Functionele analyse van afgeleide metagenomen toonde dat de bij CVS gewijzigde bacteriële geslachten voornamelijk waren geassocieerd met het aminozuren- en energie-metabolisme


"Onze bevindingen tonen aan dat het oraal microbioom bij CVS-patiënten verschillend is van dat bij gezonde controles."


Onze bevindingen tonen aan dat het oraal microbioom bij CVS-patiënten verschillend is van dat bij gezonde controles, en deze verschillen leiden tot verschuivingen qua functionele mechanismen met implicaties voor CVS-pathogenese. Deze bevindingen verhogen onze kennis over de relatie tussen de orale microbiota en CVS, wat ons begrip omtrent CVS-pathogenese zal vooruit helpen en kan bijdragen aan toekomstige verbeteringen naar behandeling en diagnose toe.

Lees het hele verslag op:
https://mecvswetenschap.wordpress.com

Geen opmerkingen :

Een reactie posten


 Ik leg mijn oor te luisteren en leer.
 Ik ben geen expert. Ik probeer.
 Ik denk, zoek en observeer.
Ik schrijf en inspireer.

Ontvang een email bij elk nieuw artikel