woensdag 2 maart 2016

Mogelijke doorbraak in diagnosestelling bij ME/cvs

Australische wetenschappers maken een doorbraak in de diagnosestelling van CVS

Een team van Australische wetenschappers aan de Griffith University in Queensland melden in een radio-interview dat zij op korte termijn een test kunnen produceren om de diagnose van ME/CVS te kunnen stellen. Dit kan nog wel een paar jaar duren, want de wetenschappers zoeken nog naar partners om de test op de markt te brengen.


In een interview komen patiënt Lyn Wilson, professor Don Staines en professor Sonya Marshall Gradisnik aan het woord, die nieuwe markers hebben gevonden in de witte bloedcellen, die gebruikt kunnen worden om patiënten met typische symptomen van ME/cvs te screenen. Hierdoor kan de diagnose van ME/cvs door middel van een eenvoudig bloedonderzoek worden vastgesteld. 

Er is jarenlang onderzoek aan vooraf gegaan met 23 ME/cvs-patiënten, 11 onbehandelde MS-patiënten, en 30 controlepersonen. Bij CVS / ME-patiënten was de marker genaamd CD127 behoorlijk verlaagd bij alle deelgroepen van CD8 + T-cellen. PSGL-1 was eveneens sterk verlaagd. Het begrijpen van de pathologie achter de aandoening zal naar eigen zeggen helpen om ME/CVS te legitimeren.

Professor Don Staines:
"We have found for the first time, specific markers, which can now be used in the form of a blood test to screen people who may present with symptoms of Chronic Fatigue Syndrome or myalgic encephalomyelitis to their GP."
(Wij hebben voor het eerst specifieke markers gevonden waarmee door de huisarts d.m.v. een bloedtest onderzoek kan worden gedaan bij mensen met symptomen van het chronische vermoeidheidssyndroom of Myalgische Encefalomyelitis.)
"We're looking at changes in very specific parts of gene that then translate to certain receptors or proteins in the body that have key roles in metabolism, neuronal function, cardiovascular function and so on."
(We zien afwijkingen die een belangrijke rol spelen in het metabolisme, neurologische functies, hartfunctie enz.)
"Everyone will understand that this is a very disabling illness. It has very concrete pathology and hence gives people the reassurance that this is a very genuine illness, an extremely incapacitating illness and one that GPs and the general community will understand better."
(Iedereen zal begrijpen dat het om een zeer invaliderende ziekte gaat met een zeer concrete pathologie die bewijst dat het om een serieuze aandoening gaat, een zeer invaliderende ziekte die door huisartsen en de omgeving beter begrepen zal worden.)

Professor Sonya Marshall Gradisni:
"I think it would expedite their diagnosis. It also would expedite recognition of illness, legitimise the illness and propel area of intervention."
(Het zal het stellen van een diagnose en de erkenning van de ziekte versnellen, de ziekte legitimeren en ook op gebied van interventie voor verbetering zorgen.)

Lees en/of luister het volledige interview.
Lees de samenvatting van de studie.(Engels).

Bronnen: 

Geen opmerkingen :

Een reactie posten


 Ik leg mijn oor te luisteren en leer.
 Ik ben geen expert. Ik probeer.
 Ik denk, zoek en observeer.
Ik schrijf en inspireer.

Ontvang een email bij elk nieuw artikel