dinsdag 19 januari 2016

Opnieuw aangetoond: CGT en GET niet effectief bij ME

Zoals jullie misschien al weten wordt ME al sinds 1969 door de Wereldge­zond­heidsorganisatie (WHO) als neuro­logische aandoening erkend. Toch wordt dit in Nederland en België, mede dankzij de aan alle kanten rammelende PACE studie, nog altijd niet erkend (op een enkele arts na) en wordt er vastgehouden aan een psychische oorzaak voor de lichamelijke klachten.

Nu blijkt opnieuw uit onderzoek dat de in Nederland en België gehanteerde behandelmethodes voor chronische vermoeidheid nauwelijks effect hebben op de vermoeid­heid en het fysiek functioneren van de patiënt. Het gaat hierbij om Cognitieve Gedrags Therapie (CGT) en Graduele Exercise ­Therapie (GET).

CGT is een psychosomatische therapie, waarbij er vanuit wordt gegaan dat bepaald gedrag en bepaalde gedachten, opvattingen en ideeën de klachten in stand houden en het herstel belemmeren.
Door de denkwijze en het gedrag van de patiënt te veranderen, zouden de klachten moeten afnemen.
GET is een revalidatietherapie waarbij gewerkt wordt aan het verbeteren van de conditie.

Zowel de aandoening ME (neurologische immuunziekte) als het ziektebeeld CVS (chronische vermoeidheid) wordt ook wel SEID genoemd; System Exertion Intolerance Disease (Systemische Inspanningstolerantie Ziekte) of SOLK; Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten. Hiermee wordt volledig voorbij gegaan aan de biologische verklaringen voor de klachten. De behandeling is alleen gericht op een psychische oorzaak. Ook wordt er geen rekening gehouden met het ernstige ziektebeeld PEM (Post Exertionele Malaise) dat kan ontstaan na inspanning, waar onlangs ook een biomedische verklaring voor is gevonden.


"CGT en GET blijkt niet effec­tie­ver te zijn dan stan­daard-medische zorg en pacing."


Eerder bleek al uit onderzoek dat CGT en GET geen noemenswaardig effect hebben op bijvoorbeeld fysieke conditie, re-integratie (arbeidsparticipatie) en het gebruik van medische voorzieningen. Nu blijkt uit recent onderzoek dat CGT en GET niet effec­tie­ver zijn dan stan­daard-medische zorg en pacing. 
Pacing betekent dat je de dagelijkse activiteiten aanpast om verergering van symptomen, zoals spier- en gewrichtspijn, spier­zwakte en cognitieve symptomen te voorkomen.

Jaren geleden werd al aangetoond door o.a. de Vlaamse neuropsychiater professor dr. Michael Maes dat behandeling met CGT en GET zelfs schadelijk kan zijn voor de gezondheid bij ME en CVS. Toch houden de huisartsen, verzekerings- / keuringsartsen en behandelcentra voor chronische vermoeidheid nog steeds vast aan het achterhaalde idee dat deze behandelmethodes 'bewezen effectief' zijn in 70% van de gevallen. Patiënten en patiëntenverenigingen maken hier al jaren bezwaren tegen, omdat is gebleken dat de symptomen van veel patiën­ten juist toenemen door CGT en (met name!) GET.

Op dit moment is de Nederlandse Gezondheidsraad bezig met een nieuw adviesrapport voor behandeling bij CVS en ME. Laten we hopen dat deze recente onderzoeksresultaten, samen met de nieuwe bevindingen rond PEM eindelijk resulteren in nieuwe richtlijnen met de juiste aanpak!

Geen opmerkingen :

Een reactie posten


 Ik leg mijn oor te luisteren en leer.
 Ik ben geen expert. Ik probeer.
 Ik denk, zoek en observeer.
Ik schrijf en inspireer.

Ontvang een email bij elk nieuw artikel