dinsdag 16 februari 2016

Onderzoek toont bij 80% van chronisch zieken spirocheetinfectie aan

In Zweden heeft Titti Alvarsson, een biomedisch analist, onderzocht of chronisch zieke mensen zonder bekende biomarkers afwijkingen in hun bloed hebben in vergelijking met gezonde mensen. De resultaten werden op 14 februari jl. gepubliceerd.Er werden 40 chronisch zieke personen onderzocht (36 vrouwen en 4 mannen) en 5 gezonde personen als referentie.

Resultaat
Bij 32 van de 40 zieke deelnemers werden spirocheten (vermoedelijk Borrelia / Lyme bacteriën) in het bloed aangetroffen. Bij de gezonde proefpersonen werden geen abnormaliteiten gevonden in het bloed.
Dat betekent dat 80% van de onderzochte chronische zieken rond blijkt te lopen met een zoönotische infectie (een van dieren afkomstige infectie), waarschijnlijk de ziekte van Lyme.

Van de 40 zieke deelnemers hadden 31 personen de diagnose ME / CVS.
27 personen hiervan, dus 87%, bleek geïnfecteerd. Welke diagnose de andere 9 personen hadden, wordt niet vermeld.


87% van de ME / CVS patiënten bleek geïnfecteerd


Bij 10 van de 32 personen die spirocheten in het bloed hadden werden ook aanwijzingen gevonden voor co-infecties zoals Bartonella, Anaplasma en Mycoplasma in verschillende variaties.

Het bloed werd op een bepaalde manier gecentrifugeerd en vervolgens met een microscoop onderzocht.


via Gerrit Egberts / Facebookgroep Lyme Nederland

Microscopie
Deze techniek is vooral in derde wereld landen een veel gebruikte, primaire methode bij spirocheetinfecties en wordt in Nederland alleen gebruikt in geval van twijfel of door alternatieve genezers onder de naam 'levend bloed analyse'.

Er wordt gebruik gemaakt van technieken zoals donkerveld verlichting, waarmee een Borrelia spirocheet zichtbaar gemaakt kan worden onder een lichtmicroscoop. De beperkte resolutie van een lichtmicroscoop en de wisselende verschijningsvorm van de bacterie maken identificatie erg lastig, zelfs voor een ervaren laborant.


Lymetesten
Bij chronische klachten wordt soms wel op Lyme getest, maar het probleem bij chronische infecties is dat de infectie met de standaard testen meestal niet wordt aangetoond. 

Mogelijke oorzaken voor een negatieve testuitslag kunnen zijn..
  • ..dat er door een verstoring van het immuunsysteem geen antistoffen worden aangemaakt.
  • ..dat er sprake is van recent antibioticagebruik of van medicijnen die de afweer onderdrukken.
  • ..dat er sprake is van een Borreliastam, waarvoor de gebruikte test niet geschikt is.
  • ..dat de bacterie al zo diep in het weefsel c.q. zenuwstelsel zit, dat deze niet wordt gevonden door de test.
  • ..dat de testresultaten verkeerd worden beoordeeld, bijvoorbeeld als gevolg van foute referentiewaarden of te stricte interpretatiecriteria.


Lymeartsen
Wil jij weten of er in jouw geval sprake zou kunnen zijn van Lyme en eventuele co-infecties (infecties die vaak met Lyme meekomen bij een insectenbeet), doe dan eerst eens de scoretest. Met een hoge score heb je een hele goede reden om verder onderzoek te laten doen. 

Lyme kan zich in meer dan 360 ziektebeelden uiten, van depressie tot CVS, van reuma tot ALS, van Parkinson tot Alzheimer en van AD(H)D tot autisme, dus de kans op Lyme is behoorlijk groot bij een chronische aandoening of bij onverklaarbare klachten. 

De meeste artsen sturen je bij gebrek aan kennis weer naar huis, maar een goede specialist (helaas bijna niet te vinden binnen de reguliere zorgsector) kijkt naar het volledige ziektebeeld en mogelijk ook naar verschillende bloedwaardes die op infecties kunnen wijzen (bijv. cytokines, CD57, elastase, prostaglandines, lactaat en lymfocyten)

Ook zijn er specialisten in de alternatieve zorgsector die met behulp van frequentieonderzoeken kunnen aantonen of er DNA van ziekteverwekkers in het lichaam aanwezig is. 

Zorg in elk geval dat je je goed laat onderzoeken en is de test negatief, weet dan dat dit niet hoeft te betekenen dat er geen infecties zijn...


Eigen ervaring
Ik heb alle mogelijke bloedtesten laten doen in binnen- en buitenland en of ze nu goedkoop of duur waren, betrouwbaar of niet, ze waren allemaal negatief op de Borrelia-bacterie. Wel werden er co-infecties gevonden die vaak aanwezig zin bij Lyme. Zo kreeg ik de diagnose 'meerdere zoönotische infecties' en kon ik gaan behandelen, met effect. 

De reactie op de behandeling was eigenlijk al voldoende bewijs, maar voor mijn eigen gemoedsrust heb ik nog 1 onderzoek laten doen; een frequentietest en ja hoor, positief op meerdere infecties die nog niet eerder waren aangetoond, maar wel aan de hand van het ziektebeeld werden vermoed! 

Er was o.a. sprake van een Borreliasoort waar niet standaard op getest wordt, de co-infecties Babesia en Bartonella werden gedetecteerd, plus een hele verzameling aan darminfecties, schimmels, wormen/parasieten en andere ziekteverwekkers.

Terwijl ik al 10 jaar lang (!) werd onderzocht door huisartsen, neurologen, psychiaters, cardiologen, longartsen en internisten die 'niks afwijkends' konden vinden in mijn lichaam, behalve dan dat ik steeds verder verzwakt raakte.

Neem dus geen genoegen met 'nee' als je gevoel 'ja' zegt en blijf zoeken naar de oorzaak van jouw ziektebeeld, ook al heeft het 'beestje' al een andere naam gekregen.
Een spirocheet kan meer dan 350 ziektebeelden veroorzaken! De juiste diagnose kan zomaar het verschil betekenen tussen levenslang symptoombestrijding ('leren leven met') of de oorzaak aanpakken en werken aan herstel!

Heb je nog vragen, dan weet je me te vinden. :)

Liefs,
Nina
©moezijniszooo.blogspot.nl


Gerelateerde artikelen:

1 opmerking :


 Ik leg mijn oor te luisteren en leer.
 Ik ben geen expert. Ik probeer.
 Ik denk, zoek en observeer.
Ik schrijf en inspireer.